ΜΟΝΑΔΙΚΟ

ΣΗΜΕΙΟ

ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.

ΜΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΥ ΤΡΕΧΕΙ ΑΛΛΑ ΜΕ ΜΕΤΑΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΑΦΡΗ ΔΙΑΘΕΣΗ